3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

1. H 903 BC 32-1A

Σύντομη περιγραφή προϊόντος δοκιμαστικό κείμενο δοκιμαστικό κείμενο δοκιμαστικό κείμενο δοκιμαστικό

2. Η 122 3S T12-1

Skeletal τύπου H 122 3S-T12-1 για την μεταφορά container

3. HA 703 APW

Skeletal τύπου HA 703 APW κατάλληλη για την μεταφορά containers 1 x 20 ποδών με δυνατότητα ανατροπής κατ'επιλογήν.

4. H 140 3S T12

Skeletal τύπου H 140 3S-T12 κατάλληλη για την μεταφορά high cubic containers

5. ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Ημιρυμουλκούμενα οχήματα μεταφοράς μηχανημάτων μεγάλου βάρους

8. H-122-2 135

Ημιρυμουλκούμενο γενικού φορτίου