1. ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ

1. A20-A25-A32

Προκατασκευασμένες κατοικίες τύπου container 20-25-32m2 Έτοιμες με όλες τις ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις

1. H 903 BC 32-1A

Σύντομη περιγραφή προϊόντος δοκιμαστικό κείμενο δοκιμαστικό κείμενο δοκιμαστικό κείμενο δοκιμαστικό

1. P 270A

Ισοθερμικό - ημιρυμουλκούμενο όχημα

1. ΗΑ 803 APW U

Ημιρυμουλκούμενη ανατροπή τύπου ΗΑ 803 APW U κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας χάλυβα HARDOX 450

1. ΗΒΑ 391 ADR

Κατασκευή από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο

2. HA 903, 983 APW

Ημιρυμουλκούμενες ανατροπές τύπου HA 903, 983 APW κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο. Το πλαίσιο κατασκευάζεται από χάλυβα υψηλής ποιότητας WELDOX 700.

2. ΒΚΑ 63

Κατασκευασμένο από αλουμίνιο

2. Η 122 3S T12-1

Skeletal τύπου H 122 3S-T12-1 για την μεταφορά container

3. AKU / AKH / AKS

Ανατροπές επί αυτοκινήτου τύπου U και κλασσικής ορθογώνιας σχεδίασης, ειδικά κατασκευασμένες να επιχειρούν σε αντίξοες και απαιτητικές συνθήκες. Αποδεδειγμένη αντοχή και υψηλή ποιότητα

3. HA 703 APW

Skeletal τύπου HA 703 APW κατάλληλη για την μεταφορά containers 1 x 20 ποδών με δυνατότητα ανατροπής κατ'επιλογήν.

3. ΝΚΑ 301

Κατασκευασμένο από αλουμίνιο

4 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΕΣ

Διάφοροι τύποι κιβωτάμαξων στα μέτρα του πελάτη

  • 1
  • 2