2. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΒΑΓΟΝΙΑ

1. Επιβατάμαξα

1. Επιβατάμαξα

10. Πλατφόρμα εμπορευματοκιβωτίων

10. Πλατφόρμα εμπορευματοκιβωτίων

11. Βαγόνι μεταφοράς τεθωρακισμένων

11. Βαγόνι μεταφοράς τεθωρακισμένων

2. Βυτιοφόρο υγρών καυσίμων

2. Βυτιοφόρο υγρών καυσίμων

3. Βυτιοφόρο υγρών

3. Βυτιοφόρο υγρών

4. Σιτοφόρο

4. Σιτοφόρο

5. Βυτιοφόρο LPG

5. Βυτιοφόρο LPG

6. Φορτηγό

6. Φορτηγό

7. Ανατρεπόμενο

7. Ανατρεπόμενο

8. Πνευματικής μεταφοράς

8. Πνευματικής μεταφοράς

9. Μεταφοράς υγραερίου

9. Μεταφοράς υγραερίου